Zpracování osobních údajů

souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Udělujete tímto souhlas společnosti Intelight s.r.o.. , se sídlem Plk. O.Hrubého 1781, 509 01 Nová Paka ., IČ: 25268864, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl ….., vložka …………. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodního vyřízení poptávky po našich službách. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti intelight s.r.o.

Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru a webhostingových služeb

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Inteligentní osvětlení

Výpočty osvětlení včetně realizace dodávky

Tepelná čerpadla

Teplená čerpadla Vzduch-Voda, 6 až 28kW

Fotovoltaické elektrárny

Jednofázové a třífázové fotovoltaické elektrárny

Jsme obchodním partnerem společnosti

sunycold